Tilskud til behandlinger

Der kan endnu ikke opnås tilskud fra den offentlige sygesikring til behandling på Hong-Klinik eller andre akupunktur klinikker
Dog kan der være følgende muligheder:

Sygesikringen “danmark” 

Her vil man kunne opnå et tilskud til akupunktur behandling, når der er stillet en lægelig diagnose.
Behandlingen skal ydes af en Registreret Alternativ Behandler.​

RAB (Registreret Alternativ Behandler) er en brancheadministreret registreringsordning under Sundhedsstyrelsen.
Hong-Klinik er RAB godkendt og certificeret.

​Læs om Sygeforsikring “danmarks” regler her…

 

Privat sundhedsforsikring

Nogle forsikringsselskaberne yder tilskud til akupunkturbehandling i deres sundhedsforsikring via RAB-ordningen.

Hong-Klinik anbefaler, at man inden påbegyndelse af behandling, kontakter sit forsikringsselskab og hører nærmere om
tilskudsmulighederne, og hvorvidt man er berettiget i det konkrete tilfælde.

 

Afregning

Efter behandling, afregner du beløbet med os.

Vi indberetter din behandling og pris til dit forsikringsselskab – altså alle de nødvendige papirer.
Du vil derefter selv modtage dit tilskud.